Pengenalan

-Sebelum tahun 1874, struktur masyarakat Mealayu adalah bercorak feudal.Secara umumnya,
masyarakat Melayu dapat dibahagikan kepada dua golongan iaitu golongan pemerintah dan golongan yang diperintah.
-Golongan pemerintah merupakan kumpulan yang kecil tetapi mempunyai pengaruh dan kuasa
dalam masyarakat Melayu tradisional.Golongan pemerintah terdiri daripada sultan atau raja,kerabat diraja, pembesar dan ulama.
-Manakala, golongan yang diperintah mempunyai jumlah yang sangat ramai dalam kalangan masyarakat Melayu.Golongan ini terdiri daripada rakyat biasa yang merdeka dan golongan hamba.
-Setiap golongan dalam masyarakat Melayu mempunyai peranan masing-masing.

Isi:
1. Sultan atau raja.
-Sultan merupakan pemerintah tertinggi di setiap negeri.Sultan akan menjadi ketua kerajaan dan
ketua pemerintah serta mempunyai kedudukan yang istimewa dalam masyarakat .
-Sultan turut mempunyai kuasa dalam bidang ekonomi dan sistem kehakiman negeri.
-Seorang sultan turut mempunyai banyak keistimewaan berbanding dengan rakyat biasa.
-Misalnya,penggunaan bahasa dalam atau istana, penggunaan warna kuning dan alat- alat kebesaran diraja.Sultan juga juga dikaitkan dengan kuasa daulat.Rakyat yang menderhaka terhadap sultan akan terkena tulah.
-Upacara pertabalan sultan akan dilaksanakan untuk mengesahkan kekuasaan seorang sultan tersebut.Sultan yang mangkat akan digantikan oleh putera sulung atau adik lelaki sulung.
-Sultan juga menjadi lambang perpaduan dan keamanan negeri Melayu.

2.Pembesar
Kerabat diraja.
-Golongan ini mempunyai pertalian darah dengan sultan dan lazimnya menggunakan gelaran raja
atau tengku.
-Golongan tersebut mempunyai kedudukan dan pengaruh yang besar dalam masyarakat Melayu.Mereka turut memiliki keistimewaan seperti mana Sultan tetapi tidak boleh mengatasi keistimewaan Sultan. Mereka sangat dihormati oleh rakyat jelata.
-Anak-anak raja akan diberikan peluang untuk menjawat jawatan penting dalam kerajaan, misalnya akan memerintah daerah atau mukim tertentu.
-Bilangan kerabat diraja sangat ramai kerana amalan berpoligami oleh sultan.
-Walau bagaimanapun, anak daripada permaisuri pertama akan mendapat tempat yang istimewa, terutama dalam pelantikan sebagai putera mahkota atau raja muda.
-Golongan pembesar mempunyai kedudukan yang ketiga dalam struktur masyarakat Melayu sebelum tahun 1874 di Tanah Melayu.Golongan ini dikenali sebagai keturunan baik-baik atau anak baik-baik.
-Golongan pembesar terdiri daripada dua kumpulan iaitu kerabat diraja dan kerabat bukan diraja
. Golongan bukan kerabat diraja mendapat jawatan pembesar kerana mempunyai kebolehan mentadbir dan mempunyai jasa terhadap kerajaan.
-Golongan pembesar mempunyai tugas menjaga keamanan dan memungut cukai di kwasan atau
daerah masing-masing.
-Pembesar juga mempunyai kuasa dalam bidang kehakiman seperti menjatuhkan hukuman terhadap pesalah jenayah dan sivil.
-Pembesar juga bertanggung jawab untuk mengekalkan taat setia rakyat terhadap Sultan dengan cara melaksanakan sistem serah dan kerah.
-Selain itu,terdapat juga golongan pembesar yang bertugas di luar istana,iaitu penghulu dan ulama.
-Penghulu mempunyai tugas menjaga keamanan ,membekalkan tenaga buruh,mengutip cukai
dan memastikan rakyat taat setia terhadap Sultan.
-Ulama merupakan golongan cerdik ;pandai dalam bidang agama Islam .
-Golongan ini akan memegang jawatan seperti kadi,mufti ,imam, khatib mahupun guru agama
-Golongan ini akan bertindak sebagai penasihat kepada Sultan berkaitan dengan hukum-hakam agama Islam.
-Para ulama biasanya berketurunan Arab berasal dari Asia Barat ,India dan Pulau Jawa.
-Mereka menggunakan gelaran seperti maulana

3. Golongan merdeheka.
-Golongan ini terdiri daripda rakyat biasa dan orang asing.
-Rakyat biasa merupakan penduduk peribumi yang bermastautin tetap di negeri tertentu .
-Rakyat biasa hidup bebas menjalankan kegiatan ekonomi masing-masing seperti berniaga,menangkap ikan ,melombong ,tukang mahir dan sebagainya.
-Rakyat biasa merupakan pengikut taat setia terhadap pembesar yang mentadbir daerah.
-Mereka akan sentiasa mengikut arahan golongan pembesar.
-Mereka akan menjalankan semua suruhan pembesar,misalnya dalam sistem kerah dan serah.
-Rakyat Asing.Golongan ini hanya tinggal sementara di Tanah Melayu dan akan kembali ke negeri asal mereka.
-Golongan ini terdiri daripada pedagang,perantau,mubaligh dan senteri serta orang asing yang datang ke Tanah Melayu sebagai tentera upahan.
-Orang asing yang berkahwin dengan orang tempatan biasanya akan terus menetap di Tanah Melayu.
-Masyarakat Tamil-Islam merupakan kumpulan orang asing yang paling ramai di Tanah Melayu.Golongan orang asing tidak wajib mematuhi tradisi dan kebudayaan tempatan Melayu tetapi mereka mestilah mematuhi undang-undang masyarakat Melayu.

4. Hamba
-Golongan yang menduduki lapisan paling bawah dalam struktur masyarakat Melayu sebelum tahun 1874 ialah hamba.
-Hamba dalam masyarakat Melayu dapat dibahgaikan kepada tiga kumpulan ,iaitu hamba biasa,hamba berhutang dan hamba raja.
-Golongan hamba biasa merupakan golongan orang suruhan atau keturunan hamba.Golongan ini biasanya akan dijual beli dan menjadi hamba seumur hidup.Seluruh keluarganya akan menjadi hamba kepada tuannya.
-Manakala hamba berhutang merupakan orang biasa yang menjadi hamba kerana gagal membayar hutang.-amba berhutang akan bebas setelah nilai hutang tersebut habis setelah bekerja dengan tuannya.Antara kerja yang biasa dilakukan ialah bertani dan melombong.
-Selain itu ,hamba raja merupakan golongan merdeka yang telah melakukan kesalahan jenayah dan diampunkan oleh sultan.Hamba raja juga terdiri daripada tawanan perang .
-Hamba raja mempunyai kedudukan paling tinggi dalam kalangan semua hamba.

Kesimpulan

-Struktur masyarakat Melayu sebelum tahun 1874 sememangnya sistematik;daripada golongan memerintah sehinggalah kepada golongan yang diperintah.
-Setiap golongan dalam struktur masyarakat Melayu mempunyai tugas dan peranan masingmasing.
-Namun,setelah campur tangan British dalm sistem politik negeri-negeri Melayu,struktur masyarakat Melayu telah mengalami perubahan yang ketara.

-Hal ini kerana peranan golongan pembesar dan hamba telah mula dihapuskan oleh penjajah British.

G+

Anda baru saja membaca artikel tentang Struktur sosial masyarakat Melayu di Tanah Melayu sebelum campur tangan British pada tahun 1874. Jika Anda menyukai Artikel di blog ini, Sila masukan email anda dibawah ini untuk berlangganan secara percuma denagn email, Anda akan mendapat kiriman artikel terbaru dari Suara Buruk
feedburner

0 comments:

Post a Comment

Suara Buruk © 2014. Blog Suara Buruk dibangunkan untuk tujuan perkongsian berita terkini, info-info menarik, gosip-gosip terkini, ilmu pengetahuan dan pelbagai lagi. Powered By Blogger